Kaikki tarpeellisista vakuutuksista – mitä vakuutuksia on olemassa?

Vakuutus on kahden tahon välinen sopimus, jossa määritellään mahdollinen korvaus vakuutuksen antajalta vakuutuksen ottajalle. Vakuutussopimuksia voidaan myöntää sekä yksityishenkilöille kuin yrityksillekin. Vakuutuksen kohteena voi olla esimerkiksi kiinteä omaisuus tai varallisuus. Seuraavaksi käymme läpi kaikki tarpeelliset vakuutukset.

Kotivakuutus

Kotivakuutuksen tarkoitus on vakuuttaa kodin ja mökin irtaimistoa. Vakuutuksen piiriin kuuluvat muun muassa omien tavaroiden lisäksi myös kodin sisäpinnat tapetteineen, parketteineen ja kaakeleineen. Vuokralla asuvien kotivakuutus kattaa vain asunnon irtaimiston. Asiakas voi itse valita itselleen parhaiten sopivan vakuutuksen. Suppea kotivakuutus kattaa putkirikkovahinkoja, murto-, varkaus- ja palovahinkoja. Laaja kotivakuutus korvaa lisäksi myös erilaisia rikkoutumisvahinkoja. Vahinkoja korvatessa summasta vähennetään noin 100-200 euron omavastuun osuus. Usein kotivakuutus kattaa myös esimerkiksi matkatavarat. Mikäli siis matkalaukkusi varastetaan tai se katoaa, saatat pystyä hakemaan kompensaatiota kotivakuutuksesi kautta.

Tuotevakuutus

Tuotevakuutus korvaa koti-irtaimistoon kuuluvia tavaroita, kuten TV:n tai älypuhelimen. Tuotteita myyvät liikkeet, kuten operaattorit, kodinkoneliikkeet ja optikot myyvät yleensä näitä vakuutuksia oston yhteydessä.

Autovakuutus eli kaskovakuutus

Sekä osakasko- sekä täyskaskovakuutus ovat vapaaehtoisia autovakuutuksia. Kaskon tarkoitus on korvata ne vahingot jotka sattuvat omalle autolle. Kaskon laajuuden voi valita itse. Suppeampi osakasko korvaa varkaus-, palo- ja hirvivahinkoja. Laajemmat kaskot taas korvaavat näiden lisäksi myös törmäysvahinkoja, tieltä suistumisia sekä muita äkillisesti ulkoapäin vaikuttavasta syystä tapahtuneita vahinkoja.

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus on laissa määritelty vakuutus. Sen tarkoitus on korvata liikenteessä sattuneita henkilövahinkoja.

Matkustajavakuutus

Matkustajavakuutus kannattaa ottaa viimeistään kolme päivää ennen matkaa. Moni vakuutuksen ottanut asiakas ei välttämättä muista että matkustajavakuutus on voimassa myös kotimaan matkoilla. Jos olet ottanut matkustajavakuutuksen viimeistään kolme päivää ennen matkan alkua, se sisältää perusturvan. Matkustajavakuutuksen tarkoitus on korvata odottamattomia ja äkillisiä sairastumisia sekä tapaturmia. Rutiininomaisten sairauksien hoito ei sisälly matkustajavakuutukseen. Rutiininomaisiin sairauksiin liittyvät akuutin ensihoidon kustannukset korvataan kuitenkin jos olemassa oleva sairaus on pahentunut odottamattomalla tavalla. Vakuutus korvaa kuitenkin hoitoa vaatineet sairaudet, jonka ensimmäiset oireet ovat ilmaantuneet matkan aikana. Esimerkkejä korvattavista tapaturmista ovat esimerkiksi nyrjähdykset, luunmurtumat, revähdykset ja venähdykset. Lisäksi matkatavaravakuutus korvaa matkatavaroille äkillisesti sattuneet vahingot. Useat vakuutukset korvaavat tavaroita myös ilman omavastuuvähennystä. Jos käytät kotivakuutustasi matkatavaroiden korvaamiseen, sinulta peritään kuitenkin noin 150-200 euron omavastuu.

Ykskityistapaturmavakuutus

Yksityistapaturmavakuutus korvaa vapaa-ajalla tai täysajalla sattuneita tapaturmia. Korvauksia saa esimerkiksi äkillisesti aiheutuneista vammoista kuten haavoista ja luunmurtumista ja mahdollisesti myös venähdyksistä ja kipeytymisistä. Lisämaksu kattaa lisäksi myös esimerkiksi päivärahakorvauksen tai korottaa niitä. Välillä luottokortit tai ammattiliitot sisältävät yksityistapaturmavakuutuksia.

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksen tarkoitus on korvata vahinkoja, joista vakuutettu on vastuussa. Korvattavaksi tulee niin esine- kuin henkilövahinkojakin. Humalassa tapahtuneiden vahinkojen korvausta voidaan alentaa. Korvattavat kustannukset voivat sisältää hoito- ja matkakuluja, kipua ja särkyä, pysyvää vikaa ja haittaa, kosmeettista haittaa, ansionmenetystä ja esineen korjauskuluja tai arvon alennuksia.

Mitä vakuutuksen ottajan on hyvä tietää

Vakuutuksen saamisen ehtona on usein moitteettomat luottotiedot, koska vakuutusyhtiöiden ei ole pakko myöntää vapaaehtoisia vakuutuksia. Mikäli uskot että et pysty maksamaan vakuutuslaskuasi eräpäivään mennessä, kannattaa aina sopia uudesta maksupäivästä asiakaspalvelun kanssa. Myöhästyneet maksut saattavat estää kotivakuutuksen ja kaskon saamisen jatkossa. Vakuutuksen puuttuminen taas voi estää vuokra-asunnon, asuntolainan tai autolainan saamisen. Kun muutat pois kotoa, sinun pitää hankkia uusi vakuutus. Ole myös mahdollisimman huolellinen vakuutushakemusta täyttäessäsi. Muussa tapauksessa vakuutusyhtiö saattaa katsoa että korvauksia ei makseta, sillä sopimus ei päde. Lisäksi tässä tilanteessa vakuutusyhtiön ei tarvitse maksaa myöskään maksettuja maksuja takaisin. Kun ostat auton, ota liikennevakuutus saman tien. Muuten vakuutusmaksu voi olla vakuuttamattomalta ajalta jopa kymmenkertainen. Autokauppa pitää tehdä aina kirjallisena. Vahingoista tulee ilmoittaa vakuutusyhtiölle viimeistään vuoden sisällä vahingon käymisestä. Kun kilpailutat ja vertaat lainoja, säästät todennäköisesti paljon rahaa. Mutta muista: halvin ei välttämättä ole paras.